Vrijwillige leiding en organisatoren gediplomeerd en gecertificeerd in 2014

Naar aanleiding van het 35 jarig bestaan van onze ruiterkampen is er op 22 en 23 februari een leidingweekeind georganiseerd door de organisatoren van de grensrakkers.

Veel van onze vrijwillige leiding is al in het bezit van BHV (Bedrijfs Hulp Verlening). Het leek ons wel goed voor de saamhorigheid eens gezellig samen te zijn en niet geheel onbelangrijk dat alle leiding weet hoe te handelen bij brand en een cursus of opfris cursus EHBO, Reanimatie met AED te bieden. Alles gericht op onze doelgroep en doelstelling in onze accommodatie en met theorie en in de praktijk uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde instructeur en instructrices. Wij willen ze allen hartelijk danken voor hun inzet om het tot een geslaagd weekeind te maken.

Tot slot kunnen wij u ook mededelen dat iedereen die aan dit weekeinde heeft deel genomen ook echt voor alle onderdelen gecertificeerd en gediplomeerd zijn.

Hier krijgt u een indruk van het weekeinde.